Drijfverenanalyse Profile Dynamics®Marian is sinds 2009 gediplomeerd drijfverenconsultant van Profile Dynamics® . Een drijfverenanalyse geeft kleur en inzicht in jouw voorkeurgedrag, waar je kracht ligt en hoe je die zo goed mogelijk kunt inzetten. Doordat de analyse ook weerstanden in kaart brengt, is diepe reflectie mogelijk en kan Marian je helpen om je potentie optimaal te benutten. De drijfverenanalyse kan online in je eigen omgeving worden gemaakt.


Na het toezenden van de persoonlijke code kun je dan in je eigen omgeving de analyse maken. Vervolgens gaat Marian met je in gesprek over de achtergronden van de analyse en de drijfveren en bespreekt uitvoerig je eigen drijfverenprofiel in relatie tot je coachingsvraagstuk. Na afloop van dit gesprek krijg je een uitgebreide individuele rapportage mee naar huis.


De drijfverenanalyse van Profile Dynamics® heeft een wetenschappelijke basis.Individuele coaching van ruiters


Profile Dynamics® is een instrument dat mensen typeert met zeven kleuren die elk staan voor een herkenbare eigenschap, denkwijze of gedrag. Met een eenvoudige vragenlijst wordt een scoreprofiel samengesteld dat inzicht geeft in voorkeursstijlen zoals resultaatgerichtheid, communicatie, taak- en mensgerichtheid, leiderschap, veranderbereidheid etc.


Het vertalen van drijfveren en gedragsvoorkeuren naar kleuren zorgt telkens voor veel herkenning. De taal van Profile Dynamics is bovendien een boeiende taal, die iedereen aanspreekt, snel te leren is en gezamenlijkheid in teams creëert en stimuleert.


De persoonlijke analyse van Profile Dynamics® is een krachtig instrument dat je helpt jouw drijfveren te ontdekken en laat zien wat jouw voorkeuren zijn op bijvoorbeeld het gebied van functie en taken.Uitslag van de analyse


Aan de rechterkant van de grafiek zie je tegen welke drijfveren je weerstand hebt. De rapportage helpt om jouw persoonlijke wensen af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften van de organisatie.

 

Hoe het werkt

De drijfverenanalyse meet persoonlijke drijfveren via een eenvoudige online vragenlijst (hiervoor is een toegangscode nodig). Gemiddeld neemt dit ongeveer 20 – 30 minuten in beslag. Jouw antwoorden worden verwerkt in jouw persoonlijk profiel, zoals hier getoond. De rapportage bevat een uitgebreide en gepersonaliseerde toelichting op maat.

Na het maken van de online analyse krijg je een uitnodiging van Marian om de rapportage samen te bespreken. Desgewenst kan deze bespreking ook online plaatsvinden.

 

 

Teamcoaching


Een goedlopend team

Iedere manager kent het probleem: een team ‘loopt niet’ of je krijgt jouw team niet mee. Maar hoe breng je daar verandering in? Hoe krijg je een goedlopend team?

Met de teamanalyse van Profile Dynamics® krijg je inzicht in de motivatie en kracht van het team, waar valkuilen zijn, hoe de onderlinge interacties zijn en hoe drijfveren aansluiten bij de taken van het team. De drijfverenanalyses van de afzonderlijke groepsleden (afbeelding 1) worden verwerkt in een groepsprofiel.

In  het groepsprofiel (afbeelding 2), zien we in de teamexpressie (links)  dat Oranje een belangrijke gemeenschappelijke drijfveer is van de groep. Dat betekent dat het resultaat telt. Daarbij is men creatief en vernieuwend (Geel) en heeft oog voor de werksfeer (Groen). In de energiebalans is te zien dat Geel de meeste energie oplevert. Er is een grote weerstand tegen te starre en strenge regels (Blauw), behoudzucht (Paars) en Rode conflicten.

Copyright © All Rights Reserved