Mind5

Mind5®

Marian volgt het Mind5 Optimal Leader traject, zodat ze ruiters kan ondersteunen op weg naar hun optimale prestatie, ongeacht wat dat is. Behalve dat je met paardrijden technisch vaardig moet zijn, is het van doorslaggevend belang dat jij goed in je vel zit op je paard. Vaak zie je op wedstrijd dat als ruiters onder druk staan de prestatie uit blijft en er fouten gemaakt worden. Zelfs op de hoogste niveau’s.  Daarom gebruikt de Mind5® M.E.T.H.O.D. © sport om stress te simuleren, zodat reflectie en ontwikkeling kunnen optreden. 

De Mind5® M.E.T.H.O.D. © is een praktijkgericht programma dat is gebaseerd op theorieën uit verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals sport en sociale psychologie, sociologie, neurowetenschappen, leiderschapsstudies, bewegingswetenschappen en sportcoaching. De methode is ontwikkeld door Roelien Luijt. 

In deze training gebruiken we ervaringsleren om ervaringen te creëren die aan een emotie zijn gekoppeld om langdurige leereffecten te creëren. 

In de training worden de volgende stappen doorlopen: 

Stap 1:
Ervaring door te doen

Stap 2:
Reflectie

Stap 3:
Breng het in perspectief met een theoretisch kader 

Stap 4:
Reflecteer hoe de inzichten van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie 

Stap 5:
Breng de inzichten, ervaringen en ervaringen in het paardrijden én in het dagelijks leven